Other languages coming soon
tfc
tfc
tfc
tfc

TFC systémy

Naše systémy sú navrhnuté tak aby podporovali dobre fungujúci proces, od prijatia zákazníckej objednávky az po jej uskutocnenie, zaistujúc:

  • Plne testovanú zarucenú kvalitu produktov splnajúcu štandardy IPC
  • Siroký podnikový prístup k dôlezitým informáciám o zákazníkoch.
TFC Systems

TFC systémy


Výrobné systémy

Výrobné systémy: TFC pouzíva rozmanité výrobné systémy a procesy. Vzdy sa snazíme zapracovat princípy systému produkcie s minimalizáciou strát (Lean Manufacturing) do výrobného procesu, od manipulácie s materiálom az po montáz. Spolocnost TFC je zameraná na neustále zlepšovanie a aktívne podporovanie aktivít "Kaizen" filozofie.

Vázime si našich zamestnancov a investujeme do vzdelania, aby sme zaistili, ze schopnosti našej spolocnosti budú komplexné. Systém je zalozený na tímovej práci, v rámci ktorej majú multifunkcné tímy celkovú zodpovednost. Multifunkcné tými pozostávajú z inziniera, plánovaca/nákupcu, vedúceho tímu a kontrolóra kvality. Cielom tímu je neustále znizovanie nákladov a realizácia procesov vedúcich k splneniu poziadaviek zákazníka.


IT systémy

IT systémy: Spolocnost TFC pouzíva úplne integrovaný ERP podnikový informacný systém nazývaný X3 v5. ERP pouzíva technológiu HTML, co umoznuje online prístup v reálnom case k zákazníkom TFC. X3 je výrobný systém zalozený na technológii Windows, ktorý zahrna výrobu, nákup, predaj a spracovanie objednávok a financný manazment.


Hlavná výhoda TFC výrobného systému spocíva v dynamike plánovania výroby. Poziadavky zákazníka, ktoré sú neustále aktualizované, sa prostredníctvom informacného systému zobrazujú online, co odstranuje potrebu tradicného M.P.S.


Pocas desiatich rokov dosiahli investície TFC do hardvéru a softvéru 250 000£ , v snahe drzat krok v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. Taktiez pouzívame elektronickú výmenu dát, metódu riadenia "KanBan" a zjednodušenie procesu úctovania faktúr - self-billing.


Systémy kvality

Systémy kvality: TFC má zavedený systém manazmentu kvality podla normy BS EN ISO 9001:2000 a je tiez certifikovaná spolocnostou UL. Tieto štandardy poskytujú klientom dôveru v naše schopnosti vyrábat kvalitné zostavy akceptované na celom svete. Naše rocné audity od spolocností NQA a UL dôsledne potvrdzujú plnenie týchto noriem. Naši interní auditori nepretrzite vykonávajú kontrolu nášho systému a zameriavajú sa na hladanie oblasti mozného zlepšenia.


Celá výroba splna poziadavky IPC WHMA-620 štandardov a jej riadenie je podporované softvérom nazývaným Q- pulse, ktorý zahrna kontrolu, záznamy o zmenách v inzinierskej cinnosti, reklamácie, záznamy o výcviku a školeniach atd. poskytujúc široké rozhranie pre všetky aspekty kvality v podnikaní spolocnosti TFC.


TFC Cable Assemblies s.r.o - Environmentálna politika


Underwriters LaboratoriesQSCert ISO 9001QSCert ISO 14001

quality acceditations

© TFC, Excelsior Park, Canyon Road, Motherwell, ML2 OEG, Scotland